Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

"Υπάρχουν τρία είδη πραγμάτων που γίνονται πιστευτά.
Εκείνα που πάντα τα πιστεύουμε και ποτέ δεν τα κατανοούμε: τέτοια είναι
ολόκληρη η ιστορία κι όλα τα πρόσκαιρα πράγματα και οι ανθρώπινες πράξεις.
Εκείνα που τα κατανοούμε, μόλις τα πιστέψουμε: τέτοιοι είναι όλοι οι ανθρώπινοι συλλογισμοί, είτε αφορούν αριθμούς είτε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη.
Τρίτον, εκείνα που πρώτα τα πιστεύουμε και μετά τα κατανοούμε: τέτοια είναι όσα σχετίζονται με τα θεία, που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά παρά μόνο απ όσους έχουν καθαρή καρδιά."

Άγιος Αυγουστίνος